Keramické stropy ŽIlina
Keramické stropy ŽIlina

Keramický strop ŽIlina

Od 05/2021 do 09/2021 narástla cena betonárskej výstuže o viac ako dvojnásobne. To má nezanedbateľný vplyv na cenu monolitickej stropnej konštrukcie.

U staticky nenáročného stropu pre obyčajný rodinný dom tvorí betonárska výstuž 60kg/m3 a viac. Pri dome o ploche stropu 150m2 a hrúbke stropu 18cm ide teda o 1620kg výstuže.

Keramický strop z prepätých nosníkov má nosné jadro tiež zo železobetónu resp. z predpätého betónu. Nárast ceny ocele sa prejaví tiež pri zdražovaní ocele. Množstvo použitej ocele je tu vďaka predpätej výstuži (má 3-krát väčšiu pevnosť ako klasická betonárska oceľ) menšie.

V konečnom dôsledku sa teda pri zdražovaní ocele keramické predpäté stropy dostávajú do cenovej výhody.

Keramické stropy ŽIlina
Keramické stropy ŽIlina

Keramický strop ŽIlina

Strop počas výstavby slúži ako pracovná plošina pre výstavbu vyššieho podlažia resp. výstavbu krovu. Na toto je nutné myslieť tiež pri výbere typu polomontovaného stropu. Nie je až tak podstatne či strop bude z keramicky alebo z betónu, ale či bude mať nadbetonávku nad stropnými vložkami alebo nie. Niektorým stavebníkom sa páčí strop bez nadbetonávky (snáď len z toho hľadiska, že keď prídu z práce domov namiešajú za 2 miešačky a zabetónujú si 1-2 nosníky svojpomocne  :)))) . Iná výhoda tu nie je.  Zaliatie vložiek betónom o hrúbke min 50mm má nesporné výhody statické aj praktické. Preto my stropy bez nadbetonávky nedoporučujeme, neprojektujeme  ani nedodávame na stavby.

Keramické stropy ŽIlina
Keramické stropy ŽIlina

Keramické stropy ŽIlina

Rozvody rekuperácie vieme umiestniť v rámci konštrukčnej hrúbky samotného polomontovaného stropu. Vieme navrhnúť polomontovaný strop tak, aby stavebník nemusel robiť sadrokartonový podhľad len kvôli tomu, aby skryl rozvody rekuperácie. Statický návrh stropu urobíme s prihliadnutím na túto požiadavku. Pri cene SDK podhľad cca 50 euro za m2 ide o nemalú úsporu (z finančného hľadiska sa prakticky vytvára ďalší strop).