Aká je únosnosť keramického stropu? Koľko unesie taký keramický strop? Často dostávame túto otázku.

Krátka (jasná) odpoveď:

keramický, alebo akýkoľvek strop z našeho portfólia Vám navrhne náš skúsený statik. A to tak, aby Váš strop bol staticky vyhovujúci konkrétne pre Vašu stavbu.

V žiadnom prípade sa nesnažte sami hrať na partizánov a návrh stropu urobiť podľa seba, ani  podľa toho čo Vám nejaký známy „Ferko majsterko“  povedal, alebo nebodaj ako ste si to prečítalo na „modrej streche“.  Je to ako by ste na liečenie choroby použili paralén, akurát neviete aký druh  chorobu vlastne máte.

Statika stavieb je 5-ročný štúdijný odbor na vysokej škole….

Dlhšia (odborná) odpoveď:

Únosnosť montovaného stropu či už keramického, alebo akéhokoľvek stropu sa navrhuje na predpokladané zaťaženie, ktoré bude pôsobiť na strop. Sú na to presné hodnoty zaťažovacích stavov, skupín a  kombinácii zaťaženia. Týmto zaťažením môže byť napr.:

 • zaťaženie od osôb a nábytku nachádzajúcich sa na strope (napr. pre obytné miestnosti je to plošné zaťaženie 200kg/m2)
 • zaťaženie od priečok vymurovaných na strope (napr. priečka hr. 115mm vyvodí líniové zaťaženie 360kg/m)
 • zaťaženie od krovu pôsobiaceho na strop (napr. stojka z krovu môže vyvodiť bodovú silu  aj 5 ton)
 • zaťaženie od vrstiev zelenej strechy (napr. extenzívna zelená strecha cca 250kg/m2)
 • zaťaženie od snehu (napr. v Žiline 100kg/m2)
 • a mnoho ďaľších potenciánych zaťažení

So všetkými potenciálnymi zaťaženiami treba počítať pri návrhu stropu. To je úlohou statika, ten navrhne strop, tak aby všetky zaťaženia pôsobiace na strope boli spoľahlivo prenesené stropom do stien, prekladov a základov.

Prakticky každý monolitický železobetónový strop v rodinnom dome vieme nahradiť montovaným keramickým stropom. Len  návrh stropu, prosím nechajte na nás.

Šalovanie stropnej konštrukcie po jej obvode, pokiaľ to robíme ako jednostranné debnenie z dosák, je nepopulárna činnosť  Je to pracné, časovo a finančne náročné. My na šalovanie obvodu stropu používame vencovú tehlu (pre murivo hrúbky 380-500mm), alebo šalovacie XPS dielce (pre murivo hr. 250-500mm). Vencová tehla aj XPS šalovacie dielce  plnia dve funkcie v jednom: debnenie a tepelnú izoláciu venca. O klasickom debnení sa pri práci s nimi  prakticky ani nedá hovoriť (aspoň nie z hľadiska pracnosti).

 

Prečo by ste mali kupovať strop od nás, keď ho môžete kúpiť z klasických stavebnín ? Pretože dodávku stropov robíme rovnako ako stavebniny t.z. priamo od výrobcu k zakazníkovi. Navyše zakazníkovi poskytujeme:

 1. Kompletný projekt k dodanému stropu  (výkresy kladenia stropu a výstuže stropu).
 2. Výkresy statiky k nosným prvkom pod stropom (výstuž do prekladov, prievlakov, vencov ), tak aby bolo kompatibilné so stropom a aby ich zakazník mohol priamo zadať do výroby.
 3. Stavbu pred objednávku stropu chodíme fyzicky zamerať.
 4. Vykonávame dozor autorizovaného statika na stavbe pri realizácii stropu.
 5. Poradenstvo pri nejasnostiach a problémoch s realizáciou stropu 24/7.

Na rozdiel od klasických stavebnín, kde strop vedia maximálne objednať, MY vieme o dodanom strope všetko. Keď budete mať pri jeho realizácii nejaký problém, vieme okamžite reagovať. Každý nami dodaný strop je naše dieťa.

Nadbetonávka stropu je 4-8cm vrstva betónu, ktorou sú prekryté (zaliate) stropné vložky. Montované stropy bez nadbetonávky sú potom stropy, ktoré majú betónom zaliaty len priestor nad stropným nosníkom po úroveň hornej hrany stropnej vložky. Tu je niekoľko dôvodov, ktoré by ste mali zvážiť pri výbere stropu s/bez nadbetonávky.

 1. Strop slúži aj ako pracovná plocha pri murovaní ďalšieho podlažia resp. pri realizácii krovu. Existuje reálne nebezpečenstvo poškodenia stropných vložiek (napr. pád kladiva na stropnú vložku) u stropu bez nadbetonávky. Vložky nie sú chránené vrstvou betónu na rozdiel od stropu s nadbetonávkou.
 2. Uloženie murovaných priečok na strope bez nadbetonávky je možné len v miestach kde sa nachádza betón. Len v miestach stropných nosníkov.
 3. Priestorová tuhosť konštrukcie (aj napr. rodinného domu) je pri vodorovným silám od vetra a seizmicity u stropu s nadbetonávkou vyššia. To je z hľadiska stability stavebnej konštrukcie lepšie a tým pádom je konštrukcia bezpečnejšia.
 4. Nadbetonávka vytvára plošný roznos zaťaženia na niekoľko susedných nosníkov. Lokálne bodové zaťaženia na strope bez nadbetonávky sú problematické.

 

Bungalow bez stropu – dnes stavebný hit, ale ako je na tom v skutočnosti. Pozrieme sa na to aj zo statického hľadiska.

Dnes veľmi obľúbený typ rodinného domu.

 • plošne rozľahlý
 • s veľkou sedlovou strechou
 • vyžadujúci pomerne veľký pozemok
 • z energetického hľadiska nie veľmi vhodný (veľká plocha obvodových stien a neobytné podkrovie)
 • nemá schodisko
 • teší sa obrovskej popularite, lebo je pekný na pohľad

Toľko na jeho predstavenie, ale k otázke.

V ostatnom období je trend realizovať bungalow bez stropu t.z. tieto domy nemajú tuhú stropnú dosku (monolitickú alebo keramickú). Majú len sadrokartónový podhľad zavesený na väzníkovom krove. Stáva sa aj to, že u tohto typu domu nie sú stredové nosné steny, nosný je len obvod domu. Je to v snahe architekta alebo samotného stavebníka ušetriť na murive resp. urobiť dispozíciu domu do  budúcna variabilnú.

Pozor však na to, pretože absenciou tuhého stropu a vnútorných nosných stien je objekt nepomerne „mäkší“ z hľadiska vodorovnej priestorovej tuhosti. A práve tej je nutné pri zmene klímy venovať zvýšenú pozornosť (častejšie víchrice, resp. prvé tornáda aj v našich zemepisných polohách ). U bungalowu nedať tuhý strop (monolit alebo keramický strop) a nahradiť ho sadrokartónovým podhľadom len preto, že je to o niečo lacnejšie je do budúcna prinajmenšom nezodpovedné. A z hľadiska klímy v samotnom dome:  SDK podhľad namiesto tuhého stropu tiež nie je výhra. SDK na rozdiel od keramiky a betónu nemá akumulačnú schopnosť (v lete udržovať chlad a v zime udržovať teplo).

Na prvý pohľad áno. Ale aby mal statické, tuhostné, akustické, protipožiarne a akumulačné vlastnosti porovnateľné s  tuhou stropnou konštrukciou vyžaduje ďalšie pracovné úkonov a dodatočný materiál. A práve to robí z neho drahú konštrukciu. Ide o prievlaky a vence, ktoré sa musia pred samotným kladením hranolov urobiť, protipožiarny SDK podhľad, kotvenie a izolácia hranolov proti vlhkosti, tepelná izolácia tvoriaca akustický útlm.

Konkrétne finančné vyčíslenie dreveného trámového stropu nájdete na tomto webe pod Stropy-porovnanie.

Mate v projekte monolitický strop a zistili ste, že jeho realizácia je pracná a ekonomicky nákladná. Urobíme Vám zmenu z Vašeho monolitického stropu na montovaný strop. Okrem zmeny monolitickej stropnej konštrukcie na montovaný keramický alebo montovaný betónový strop odporúčame urobiť zmeny aj v ostatných nosných prvkoch t.z.  aby výstuž  prekladov, prievlakov a vencov bola kompatibilná so zmenenou stropnou konštrukciou.  To Vám urobíme v rámci zmeny stropu.

Keramické stropy ŽIlina
Keramické stropy ŽIlina

Keramická stropná vložka

Orientačná spotreba betónu pri zalievaní keramického alebo betónového polomontovaného stropu je cca 100 litrov čerstvej betónovej zmesi na 1m2 stropu.

Keramické stropy ŽIlina
Keramické stropy ŽIlina

Keramický strop ŽIlina

Od 05/2021 do 09/2021 narástla cena betonárskej výstuže o viac ako dvojnásobne. To má nezanedbateľný vplyv na cenu monolitickej stropnej konštrukcie.

U staticky nenáročného stropu pre obyčajný rodinný dom tvorí betonárska výstuž 60kg/m3 a viac. Pri dome o ploche stropu 150m2 a hrúbke stropu 18cm ide teda o 1620kg výstuže.

Keramický strop z prepätých nosníkov má nosné jadro tiež zo železobetónu resp. z predpätého betónu. Nárast ceny ocele sa prejaví tiež pri zdražovaní ocele. Množstvo použitej ocele je tu vďaka predpätej výstuži (má 3-krát väčšiu pevnosť ako klasická betonárska oceľ) menšie.

V konečnom dôsledku sa teda pri zdražovaní ocele keramické predpäté stropy dostávajú do cenovej výhody.

Keramické stropy ŽIlina
Keramické stropy ŽIlina

Keramický strop ŽIlina

Strop počas výstavby slúži ako pracovná plošina pre výstavbu vyššieho podlažia resp. výstavbu krovu. Na toto je nutné myslieť tiež pri výbere typu polomontovaného stropu. Nie je až tak podstatne či strop bude z keramicky alebo z betónu, ale či bude mať nadbetonávku nad stropnými vložkami alebo nie. Niektorým stavebníkom sa páčí strop bez nadbetonávky (snáď len z toho hľadiska, že keď prídu z práce domov namiešajú za 2 miešačky a zabetónujú si 1-2 nosníky svojpomocne  :)))) . Iná výhoda tu nie je.  Zaliatie vložiek betónom o hrúbke min 50mm má nesporné výhody statické aj praktické. Preto my stropy bez nadbetonávky nedoporučujeme, neprojektujeme  ani nedodávame na stavby.