Strop zo stavebnín alebo od nás ?

 

Prečo by ste mali kupovať strop od nás, keď ho môžete kúpiť z klasických stavebnín ? Pretože dodávku stropov robíme rovnako ako stavebniny t.z. priamo od výrobcu k zakazníkovi. Navyše zakazníkovi poskytujeme:

  1. Kompletný projekt k dodanému stropu  (výkresy kladenia stropu a výstuže stropu).
  2. Výkresy statiky k nosným prvkom pod stropom (výstuž do prekladov, prievlakov, vencov ), tak aby bolo kompatibilné so stropom a aby ich zakazník mohol priamo zadať do výroby.
  3. Stavbu pred objednávku stropu chodíme fyzicky zamerať.
  4. Vykonávame dozor autorizovaného statika na stavbe pri realizácii stropu.
  5. Poradenstvo pri nejasnostiach a problémoch s realizáciou stropu 24/7.

Na rozdiel od klasických stavebnín, kde strop vedia maximálne objednať, MY vieme o dodanom strope všetko. Keď budete mať pri jeho realizácii nejaký problém, vieme okamžite reagovať. Každý nami dodaný strop je naše dieťa.