Šalovanie vencov

Šalovanie stropnej konštrukcie po jej obvode, pokiaľ to robíme ako jednostranné debnenie z dosák, je nepopulárna činnosť  Je to pracné, časovo a finančne náročné. My na šalovanie obvodu stropu používame vencovú tehlu (pre murivo hrúbky 380-500mm), alebo šalovacie XPS dielce (pre murivo hr. 250-500mm). Vencová tehla aj XPS šalovacie dielce  plnia dve funkcie v jednom: debnenie a tepelnú izoláciu venca. O klasickom debnení sa pri práci s nimi  prakticky ani nedá hovoriť (aspoň nie z hľadiska pracnosti).