Aká je únosnosť keramického stropu ?

Aká je únosnosť keramického stropu? Koľko unesie taký keramický strop? Často dostávame túto otázku. Odpoveď je jednoduchá: unesie toľko koľko potrebujete aby uniesol. Únosnosť montovaného stropu či už keramického, alebo betónového sa navrhne na predpokladané zaťaženie, ktoré bude pôsobiť na strop.Týmto zaťažením môže byť :

  • zaťaženie od osôb a nábytku nachádzajúcich sa na strope (napr. pre obytné miestnosti je to plošné zaťaženie 200kg/m2)
  • zaťaženie od priečok vymurovaných na strope (napr. priečka hr. 115mm vyvodí líniové zaťaženie 360kg/m)
  • zaťaženie od krovu pôsobiaceho na strop (napr. stojka z krovu môže vyvodiť bodovú silu  aj 5 ton)
  • zaťaženie od vrstiev zelenej strechy (napr. extenzívna zelená strecha cca 250kg/m2)
  • zaťaženie od snehu (napr. v Žiline 100kg/m2)
  • a mnoho ďaľších potenciánych zaťažení

So všetkými potenciálnymi zaťaženiami treba počítať pri návrhu stropu. To je úlohou statika, ten navrhne strop, tak aby všetky zaťaženia pôsobiace na strope boli spoľahlivo prenesené stropom do stien resp. prekladov.

Prakticky každý monolitický železobetónový strop v rodinnom dome vieme nahradiť montovaným keramickým stropom.