Aká je únosnosť keramického stropu ?

Aká je únosnosť keramického stropu? Koľko unesie taký keramický strop? Často dostávame túto otázku.

Krátka (jasná) odpoveď:

keramický, alebo akýkoľvek strop z našeho portfólia Vám navrhne náš skúsený statik. A to tak, aby Váš strop bol staticky vyhovujúci konkrétne pre Vašu stavbu.

V žiadnom prípade sa nesnažte sami hrať na partizánov a návrh stropu urobiť podľa seba, ani  podľa toho čo Vám nejaký známy „Ferko majsterko“  povedal, alebo nebodaj ako ste si to prečítalo na „modrej streche“.  Je to ako by ste na liečenie choroby použili paralén, akurát neviete aký druh  chorobu vlastne máte.

Statika stavieb je 5-ročný štúdijný odbor na vysokej škole….

Dlhšia (odborná) odpoveď:

Únosnosť montovaného stropu či už keramického, alebo akéhokoľvek stropu sa navrhuje na predpokladané zaťaženie, ktoré bude pôsobiť na strop. Sú na to presné hodnoty zaťažovacích stavov, skupín a  kombinácii zaťaženia. Týmto zaťažením môže byť napr.:

  • zaťaženie od osôb a nábytku nachádzajúcich sa na strope (napr. pre obytné miestnosti je to plošné zaťaženie 200kg/m2)
  • zaťaženie od priečok vymurovaných na strope (napr. priečka hr. 115mm vyvodí líniové zaťaženie 360kg/m)
  • zaťaženie od krovu pôsobiaceho na strop (napr. stojka z krovu môže vyvodiť bodovú silu  aj 5 ton)
  • zaťaženie od vrstiev zelenej strechy (napr. extenzívna zelená strecha cca 250kg/m2)
  • zaťaženie od snehu (napr. v Žiline 100kg/m2)
  • a mnoho ďaľších potenciánych zaťažení

So všetkými potenciálnymi zaťaženiami treba počítať pri návrhu stropu. To je úlohou statika, ten navrhne strop, tak aby všetky zaťaženia pôsobiace na strope boli spoľahlivo prenesené stropom do stien, prekladov a základov.

Prakticky každý monolitický železobetónový strop v rodinnom dome vieme nahradiť montovaným keramickým stropom. Len  návrh stropu, prosím nechajte na nás.