Pozor na neodbornosť

Na slovenskom stavebnom trhu je viacero polomontovaných stropných systémov.Pokiaľ ide o kvalitu samotného materiálu nie je medzi nimi veľký rozdiel. Všetky polomontované stropy či už keramické alebo betónové pozostávajú zo:

  • stropných nosníkov
  • stropných vložiek
  • doplnkovej výstuže (prútovej a sieťovej)
  • betónovej zálievky