Pozor na neodbornosť na Vašej stavbe

Neodborný návrh stropu môže znehodnotiť celú stavbu. Následná oprava býva ekonomicky nákladná. Preto pozor na neodbornosť už pri projektovom návrhu stropu a následne pri realizácii stropu.