Aký strop do domu?

Keramický strop je keramickým len svojim názvom resp. vonkajším vzhľadom. Nosné jadro stropu je železobetónové, resp. z predpätého betónu.