A nie je monolický strop pevnejší ?

Stretávam sa s  touto otázkou u zákazníkov pomerne často, resp. je to niekedy aj ich laické presvedčenie, že monolická železobetónová doska je „pevnejšia“ (odborne rozumej: únosnejšia) ako montovaný strop. Argument laickej verejnosti je : „monolitická doska je masívnejšia, je v nej viac betónu, je ťažšia, tým pádom musí byt pevnejšia“. Nie je to celkom tak. Podstatné je, aká výstuž  je zabudovaná v strope. Niektoré montované stropy, ktoré dodávame majú zabudované predpätú výstuž na rozdiel od monolitických stropov, ktoré majú obyčajnú betonársku výstuž. Predpätá výstuž má vyššie pevnostné parametre, čo sa prejaví hlavne pri väčších rozpätiach stropov, kde monolické stropy majú už svoje limity a prejavuje sa u nich väčší priehyb.