Kategorizácia zákazníkov- stavebníkov

Typ A: človek zodpovedný:

-pri kúpe tovaru mu záleží na kvalite a správnom návrhu technického riešenia, cena je vždy až na ostatnom mieste

Typ B: človek vychytralý

-pri kúpe tovaru je na prvom mieste vždy cena, hľadá cesty ako cenu dostať čo najnižšie, na kvalitu a správnosť technického riešenia neprihliada nakoľko nie sú pre neho relevantné.

Typ C: človek rozumný:

-pri kúpe tovaru dáva dôraz na kvalitu a správnosť technického riešenia a dáva ich do pomeru s cenou.

Do akej katagórie by ste sa zaradili ?