Montážne podopretie

keramické stropy - predaj s kompletným statickým návrhom

Počas realizácie je nutné každý montovaný strop podoprieť. U stropov, ktoré  projektujeme a dodávame je vzdialenosť montážneho podopretia v čase realizácie stropu nasledovná:

U keramických stropov je vzdialenosť podperných línii (tregrov)  1750mm. Vzdialenosť stojok nachádzajúcimi sa pod tregrami je max.1750mm.

U betónových  stropov je vzdialenosť podperných línii (tregrov)  2000mm. Vzdialenosť stojok nachádzajúcimi sa pod tregrami je max.1750mm.

Dĺžka podopretia stropu je 28 dní a začína plynúť odo dňa betonáže stropu.