Situácia je horšia ako pred 20 rokmi

keramické stropy - predaj s kompletným statickým návrhom

Situácie s kvalifikovanou stavebnou pracovnou silou na Slovensku je horšia ako pred  20-timi rokmi. Prečo ? Štandartní slovenskí stavební robotníci, ktorí mali aspoň základné učňovské odborné vzdelanie (murár, tesár, klampiar…) a vedeli čítať stavebný výkres sa presunuli za lepšie platenou prácou do Západnej Európy. Namiesto nich sa na Slovensko a do Čiech presunula nekvalifikovaná pracovná sila z Východu a Balkánu často nevyučená v stavebnom obore. Z našej praxe to veľmi silno pociťujeme na malých stavbách – hlavne rodinných domoch. Kombinácia stavebnej negramotnosti s neznalosťou Slovenčiny (projektová dokumentácia na Slovensku je písaná v Slovenskom jazyku) robí z týchto pracovníkov neriadenú strelu. Takmer na každej stavbe sa stretávame s tým, že títo pracovníci majú problém s čítaním a následne porozumením základného stavebného výkresu. Táto ich flustrácia potom vedie k tomu, že si stavebné konštrukcie urobia podľa toho ako to vedia a nie podľa nakreslenej projektovej dokumentácie vo výkrese.

Upozorňujeme na to individuálnych stavebníkov takmer pri každom projekte, kde vieme, že investor nie je zo stavebnej oblasti a všetko ponecháva na „majstrov“, ktorým zo začiatku bezvýhradne dôveruje, pretože tí všetko vedia, veď prečo by aj nie, veď je to stavebná firma.

Strop patrí pri stavbe rodinného domu k tým najdôležitejším prvkov z hľadiska statiky, nakoľko ho máme priamo nad hlavami. Chyba pri realizácii stropu môže mať aj fatálne následky. Preto našim zákazníkom poskytujeme realizačný dozor na stavbe priamo vo forme návštevy stavby, kde urobíme vizuálnu kontrolu uloženia stropu, montážneho podopretia stropu, uloženia výstuže do stropu.

Pokiaľ je stavba ďaleko od našej statickej kancelárie, dozor realizujem formou zaslaných fotiek a videí od našeho zákazníka. Táto forma elektronického dozoringu sa nám veľmi osvedčila  a je prospešná pre všetky 3 strany: zákazník, stavebná firma a my- t.z projektant a dodávateľ stropu. Našim cieľom je dodať zákazníkovi strop a zrealizovať ho tak, ako sme ho naprojektovali, pretože stavebná konštrukcia sa nespráva tak, ako je naprojektovaná, ale tak ako je v skutočnosti zrealizovaná. Preto musí byť zrealizovaná tak, ako je naprojektovaná.