AKÝ STROP DO DOMU ?

Keramický strop je výhodná alternatíva za:
1. železobetónové monolitické stropy
2. drevené trámové stropy
Monolitické stropy: majú výborné statické (únosnosť), akustické, akumulačné (zadržiavanie tepla/chladu) a protipožiarne vlastnosti. Na druhej strane sú monolitické stropy veľmi pracné na realizáciu.
Drevené trámové stropy: sú pohodlné na realizáciu (aj svojpomocne), na druhej strane NEmajú dobré statické, akustické, akumulačné a protipožiarne vlastnosti.
Keramické stropy výborne spájajú kladné vlastnosti oboch vyššie uvedených stropov. Je prakticky možné povedať, že keramické stropy majú v sebe výhodné technické vlastnosti železobetónového monolitického stropu v kombinácii s praktickými realizačnými vlastnosťami dreveného stropu. Pričom pri zlúčení výhodných vlastností z oboch stropov (železobetónového a dreveného) vychádzajú keramické stropy ako ekonomicky veľmi výhodne s dlhoročnou úžitkovou hodnotou potvrdenou desaťročiami na stavebnom trhu a to nie len na Slovensku.
Keramické stropy sú určené pre individuálnych stavebníkov (svojpomocná realizácia) a stavebné firmy, ktoré nevlastnia klasické plošné stropné debnenie Stropy majú výhodu najmä v rýchlosti výstavby a celkovej ekonomike riešenia. Menej výstuže, menej debnenia, menej stojkovania, menej pracnosti.
S návrhom keramického stropu si nemusíte robiť starosti – vyriešime to v rámci dodávky stropu pre Vás.
Konkrétne ekonomické porovnanie 3 typov stropov (monolitický, drevený, keramický ) najdete tu: https://www.keramicke-stropy.sk/porovnanie-stropov/