STROP BEZ MONTÁŽNEHO PODOPRETIA

Špeciálne zosilnené stropné nosníky v kombinácii s ľahkými stropnými vložkami je možné výhodne použiť pri realizovaní stropu bez montážneho podopretia až do rozpätia miestnosti 5600mm. Má to význam hlavne pri rekonštrukciách objektov, kde pôvodný strop sa neasanuje, ale zachová napr. z nasledovných dôvodov:
– nie je možné pôvodný strop asanovať
– z nejakého dôvodu stavebník nechce pôvodný strop asanovať napr. miestnosť pod strop je využívaná na bývanie.
– stavebník chce alebo musí starý pôvodný (historický) strop zachovať.
Potom nie je iná možnosť ako zrealizovať nový strop nad pôvodným stropom, ktorý však nie je dostatočne únosný na to, aby uniesol tlak od montážneho podopretia nového stropu, ktorý bude nad nim. Vtedy s výhodou využijeme montovaný strop, ktorý nie je nutné montážne podopierať.