Montovaný strop bez nadbetonávky: ano alebo nie ?

Nadbetonávka stropu je 4-8cm vrstva betónu, ktorou sú prekryté (zaliate) stropné vložky. Montované stropy bez nadbetonávky sú potom stropy, ktoré majú betónom zaliaty len priestor nad stropným nosníkom po úroveň hornej hrany stropnej vložky. Tu je niekoľko dôvodov, ktoré by ste mali zvážiť pri výbere stropu s/bez nadbetonávky.

  1. Strop slúži aj ako pracovná plocha pri murovaní ďalšieho podlažia resp. pri realizácii krovu. Existuje reálne nebezpečenstvo poškodenia stropných vložiek (napr. pád kladiva na stropnú vložku) u stropu bez nadbetonávky. Vložky nie sú chránené vrstvou betónu na rozdiel od stropu s nadbetonávkou.
  2. Uloženie murovaných priečok na strope bez nadbetonávky je možné len v miestach kde sa nachádza betón. Len v miestach stropných nosníkov.
  3. Priestorová tuhosť konštrukcie (aj napr. rodinného domu) je pri vodorovným silám od vetra a seizmicity u stropu s nadbetonávkou vyššia. To je z hľadiska stability stavebnej konštrukcie lepšie a tým pádom je konštrukcia bezpečnejšia.
  4. Nadbetonávka vytvára plošný roznos zaťaženia na niekoľko susedných nosníkov. Lokálne bodové zaťaženia na strope bez nadbetonávky sú problematické.