Bungalow so stropom alebo bez stropu ?

Bungalow bez stropu – dnes stavebný hit, ale ako je na tom v skutočnosti. Pozrieme sa na to aj zo statického hľadiska.

Dnes veľmi obľúbený typ rodinného domu.

  • plošne rozľahlý
  • s veľkou sedlovou strechou
  • vyžadujúci pomerne veľký pozemok
  • z energetického hľadiska nie veľmi vhodný (veľká plocha obvodových stien a neobytné podkrovie)
  • nemá schodisko
  • teší sa obrovskej popularite, lebo je pekný na pohľad

Toľko na jeho predstavenie, ale k otázke.

V ostatnom období je trend realizovať bungalow bez stropu t.z. tieto domy nemajú tuhú stropnú dosku (monolitickú alebo keramickú). Majú len sadrokartónový podhľad zavesený na väzníkovom krove. Stáva sa aj to, že u tohto typu domu nie sú stredové nosné steny, nosný je len obvod domu. Je to v snahe architekta alebo samotného stavebníka ušetriť na murive resp. urobiť dispozíciu domu do  budúcna variabilnú.

Pozor však na to, pretože absenciou tuhého stropu a vnútorných nosných stien je objekt nepomerne „mäkší“ z hľadiska vodorovnej priestorovej tuhosti. A práve tej je nutné pri zmene klímy venovať zvýšenú pozornosť (častejšie víchrice, resp. prvé tornáda aj v našich zemepisných polohách ). U bungalowu nedať tuhý strop (monolit alebo keramický strop) a nahradiť ho sadrokartónovým podhľadom len preto, že je to o niečo lacnejšie je do budúcna prinajmenšom nezodpovedné. A z hľadiska klímy v samotnom dome:  SDK podhľad namiesto tuhého stropu tiež nie je výhra. SDK na rozdiel od keramiky a betónu nemá akumulačnú schopnosť (v lete udržovať chlad a v zime udržovať teplo).