Drevený trámový strop-najlacnejšia stropná konštrukcia ?

Na prvý pohľad áno. Ale aby mal statické, tuhostné, akustické, protipožiarne a akumulačné vlastnosti porovnateľné s  tuhou stropnou konštrukciou vyžaduje ďalšie pracovné úkonov a dodatočný materiál. A práve to robí z neho drahú konštrukciu. Ide o prievlaky a vence, ktoré sa musia pred samotným kladením hranolov urobiť, protipožiarny SDK podhľad, kotvenie a izolácia hranolov proti vlhkosti, tepelná izolácia tvoriaca akustický útlm.

Konkrétne finančné vyčíslenie dreveného trámového stropu nájdete na tomto webe pod Stropy-porovnanie.