Zmena stropu na montovaný strop.

Mate v projekte monolitický strop a zistili ste, že jeho realizácia je pracná a ekonomicky nákladná. Urobíme Vám zmenu z Vašeho monolitického stropu na montovaný strop. Okrem zmeny monolitickej stropnej konštrukcie na montovaný keramický alebo montovaný betónový strop odporúčame urobiť zmeny aj v ostatných nosných prvkoch t.z.  aby výstuž  prekladov, prievlakov a vencov bola kompatibilná so zmenenou stropnou konštrukciou.  To Vám urobíme v rámci zmeny stropu.