Rekuperácia v polomontovanom strope

Keramické stropy ŽIlina
Keramické stropy ŽIlina

Keramické stropy ŽIlina

Rozvody rekuperácie vieme umiestniť v rámci konštrukčnej hrúbky samotného polomontovaného stropu. Vieme navrhnúť polomontovaný strop tak, aby stavebník nemusel robiť sadrokartonový podhľad len kvôli tomu, aby skryl rozvody rekuperácie. Statický návrh stropu urobíme s prihliadnutím na túto požiadavku. Pri cene SDK podhľad cca 50 euro za m2 ide o nemalú úsporu (z finančného hľadiska sa prakticky vytvára ďalší strop).