Aký polomontovaný strop si vybrať ?

Keramické stropy ŽIlina
Keramické stropy ŽIlina

Keramický strop ŽIlina

Strop počas výstavby slúži ako pracovná plošina pre výstavbu vyššieho podlažia resp. výstavbu krovu. Na toto je nutné myslieť tiež pri výbere typu polomontovaného stropu. Nie je až tak podstatne či strop bude z keramicky alebo z betónu, ale či bude mať nadbetonávku nad stropnými vložkami alebo nie. Niektorým stavebníkom sa páčí strop bez nadbetonávky (snáď len z toho hľadiska, že keď prídu z práce domov namiešajú za 2 miešačky a zabetónujú si 1-2 nosníky svojpomocne  :)))) . Iná výhoda tu nie je.  Zaliatie vložiek betónom o hrúbke min 50mm má nesporné výhody statické aj praktické. Preto my stropy bez nadbetonávky nedoporučujeme, neprojektujeme  ani nedodávame na stavby.