Nárast ceny stavebnej ocele a jej vplyv na výber stropnej konštrukcie

Keramické stropy ŽIlina
Keramické stropy ŽIlina

Keramický strop ŽIlina

Od 05/2021 do 09/2021 narástla cena betonárskej výstuže o viac ako dvojnásobne. To má nezanedbateľný vplyv na cenu monolitickej stropnej konštrukcie.

U staticky nenáročného stropu pre obyčajný rodinný dom tvorí betonárska výstuž 60kg/m3 a viac. Pri dome o ploche stropu 150m2 a hrúbke stropu 18cm ide teda o 1620kg výstuže.

Keramický strop z prepätých nosníkov má nosné jadro tiež zo železobetónu resp. z predpätého betónu. Nárast ceny ocele sa prejaví tiež pri zdražovaní ocele. Množstvo použitej ocele je tu vďaka predpätej výstuži (má 3-krát väčšiu pevnosť ako klasická betonárska oceľ) menšie.

V konečnom dôsledku sa teda pri zdražovaní ocele keramické predpäté stropy dostávajú do cenovej výhody.