Keramické stropy od nás

Najpodstatnejší rozdiel medzi kvalitným a nekvalitným stropom je v tom, kto strop navrhuje.