PROJEKTOVANIE A PREDAJ

MONTOVANÝCH STROPOV

Dodávka montovaných stropov spolu s projektovou dokumentáciou vypracovanou autorizovaným statikom.