Keramický strop

Kompletná dodávka polomontovaného keramického alebo betónového stropu spolu s kompletnou projektovou dokumentáciou stropu vypracovanou autorizovaným statikom.