Entries by dusan.zidek

Montážne podopretie

Počas realizácie je nutné každý montovaný strop podoprieť. U stropov, ktoré  projektujeme a dodávame je vzdialenosť montážneho podopretia v čase realizácie stropu nasledovná: U keramických stropov je vzdialenosť podperných línii (tregrov)  1750mm. Vzdialenosť stojok nachádzajúcimi sa pod tregrami je max.1750mm. U betónových  stropov je vzdialenosť podperných línii (tregrov)  2000mm. Vzdialenosť stojok nachádzajúcimi sa pod tregrami […]

A nie je monolický strop pevnejší ?

Stretávam sa s  touto otázkou u zákazníkov pomerne často, resp. je to niekedy aj ich laické presvedčenie, že monolická železobetónová doska je „pevnejšia“ (odborne rozumej: únosnejšia) ako montovaný strop. Argument laickej verejnosti je : „monolitická doska je masívnejšia, je v nej viac betónu, je ťažšia, tým pádom musí byt pevnejšia“. Nie je to celkom tak. […]

Aká je únosnosť keramického stropu ?

Aká je únosnosť keramického stropu? Koľko unesie taký keramický strop? Často dostávame túto otázku. Odpoveď je jednoduchá: unesie toľko koľko potrebujete aby uniesol. Únosnosť montovaného stropu či už keramického, alebo betónového sa navrhne na predpokladané zaťaženie, ktoré bude pôsobiť na strop.Týmto zaťažením môže byť : zaťaženie od osôb a nábytku nachádzajúcich sa na strope (napr. […]

Strop zo stavebnín alebo od nás ?

  Prečo by ste mali kupovať strop od nás, keď ho môžete kúpiť z klasických stavebnín ? Pretože dodávku stropov robíme rovnako ako stavebniny t.z. priamo od výrobcu k zakazníkovi. Navyše zakazníkovi poskytujeme: Kompletný projekt k dodanému stropu  (výkresy kladenia stropu a výstuže stropu). Výkresy statiky k nosným prvkom pod stropom (výstuž do prekladov, prievlakov, […]